twitter
rss

Детска градина „Албена“ е целодневна детска градина с общинско финансиране. Градината има капацитет от осем групи и може да приеме 240 деца. Сградата е двуетажна, като в нея има закрит басейн, физкултурно-музикален салон, езиков кабинет и модерен кухненски блок.

Обектът е проектиран на блоков принцип, като всеки блок представлява самостоятелна сграда с конкретно функционално съдържание. Блоковете са свързани помежду си посредством едноетажни коридори, осигуряващи пряк достъп до отделните трактове. Обектът разполага с просторен и функционален двор, оборудван с детски съоръжения, които имат специална антибактериална и противошокова облицовка. Детското заведение разполага с нова площадка по безопасност на движението. Целият проект, включително и басейнът, са изцяло по европейски стандарт.

1 1 1

Основна цел на много добре подготвените педагози и отговорни служители, работещи в ДГ ”Албена”, е да се даде на децата, посещаващи детската градина, възможност да преживеят специално, по-пълноценно детство. Стремежът на учителите е  да допълват домашната среда и по възможност да компенсират нейните недостатъци. Създадени са пълноценни условия за социализация на децата и постигане на високо равнище в подготовката им за училище. Стремежът на всички е да се създаде нагласа у децата за учене през целия  живот.

През учебната 2018/2019г. детската градина предлага допълнителни дейности по желание и избор на родителите като плуване, английски език, футбол, бойни изкуства, народни танци и модерен балет.

1 1 1


 

 

12 дек | 0 Replies